PRODUKTER » Søm/tekstil » Sveising » Mer om Miller Weldmaster

Mer om Miller Weldmaster

Miller Weldmaster har erfaringer og løsninger. De har erfaring med forskning, design og bygger praktiske maskiner med den nyeste teknologi innen varmesveising av tekniske tekstiler.

I løpet av de siste 40 årene, har Miller Weldmaster utviklet mange av bransjens "nyvinninger" og vært en innovatør på mange områder. Med den store kundegruppen som Miller har over hele verden, med mange og varierende applikasjoner, har de tilegnet seg store kunnskaper på de ulike utfordringer som ligger i sveiseteknologien. Miller designer og bygger maskiner/utstyr basert på denne erfaringen. De har dyktige personer som kan hjelpe deg med dine sveiseutfordringer, enten det gjelder enkle standardmaskiner, eller store sveiseautomater der man gjør flere arbeidsoperasjoner i en og samme maskin.

Kvaliteten på dine produkter er viktig for oss, og denne skal gjenspeiles i kvaliteten på utstyret fra Miller. Millers rykte bygger på service, engasjement, og best mulig utstyr for sine kunder. Miller Weldmaster er også opptatt av å gi langsiktige tjenester og løsninger til din bedrift gjennom tekniske og praktiske løsninger.

På Millers hjemmeside www.weldmaster.com ligger der flere videoer som viser mange ulike applikasjoner, både med standardmaskiner, men også med kundetilpassede maskiner og spesialbygde maskiner for flere operasjoner.