PRODUKTER » Garn og Not » Garn og notsymaskiner » Tausymaskin Amarope AM302P

Tausymaskin Amarope AM302P

Maskin for søm av tau på notlin og sammensøm av notlin. Machine for joining rope to net and joining nets.

AMAROPE AM302P er en maskin som er konstruert og bygd i Norge. Det er den mest optimale løsning for søm av tau på notlin. Den syr gjennom 21 mm tau + not. I tillegg er den også velegnet til sammensøm av notlin.

Maskinen er beregnet for produksjon og reparasjon av oppdrettsposer, snurpenøter, trålposer m.m.

Maskinen har pneumatisk heving/senking av pullertransporten for lettere betjening, og en integrert stillegående kompressor.

Den er svært brukervennlig. Omstilling til forskjellige materialer og oppgaver gjøres enkelt av operatøren.

Sømmen er en solid 3-trådet sammenbinding, og man har mulighet for å bruke meget tykk tråd.

Maskinenn leveres komplett med bordplate, høydejusterbart stativ med store låsbare hjul, 1-faset elektronisk servomotor og halogen belysning.

 

AMAROPE AM302P is a machine constructed and built in Norway. It is the best solution for joining rope to net. It can sew through 21 mm thick rope + net. In addition is it also well suited for joining nets.
The machine is perfect for production and repair of most types of cages, pursines and trawls etc.
The machine has pneumatic lift/lowering of the pullertransport for easier operation. It has also an integrated silent-running compressor.
The machine is very easy to use. Adjustment to different materials and operations are easily performed by the operator.
The stitch is a solid 3-thread binding, and very thick thread can be used.
The machine is delivered with table top, heigth adjustable stand with large lockable wheels, 1-phased 230V electronic servomotor and halogen lamp.

 

 

Vi anbefaler bruk av kvalitetstråden Gütermann Tera 10,
100 % polyester, 1000 m/spole.
Lagerførte farger: blå, råd, naturhvit, sort.

 

 

Tilleggsutstyr:

  • Knutefanger/maskeåpner (for sammensøm av not uten å skade materialet).
  • Labber i forskjellige utførelser tilpasset ulike operasjoner og tautykkelser.
  • Elektronisk føler til trådstativ - stopper maskinen automatisk ved knute på tråden eller når tråden sitter fast.
  • Elektrisk høydejusterbart stativ og frittstående pedal.

 

 

Optionals:

  • Knot catcher (for joining net without damage to the material).
  • Different types of presserfeet for various applications.
  • Sensor for thread stand. The machine stops automatically when sensing knots or stuck thread.
  • Electric heigth adjustable stand and freely movable threadle.

 

 

Mer informasjon om produktet: