PRODUKTER » CAD/CAM » Tilskjæring » Stoffutlegging » Gerber leggebord mode F Conveyor

Gerber leggebord mode F Conveyor

Oppleggsbord med conveyorisert belte fremtrekk av materiale til skjæremaskin

Oppleggsbord bygget på epoxybelagte stålprofiler, og conveyorisert belte som dekker hele materialbredden. Hastigheten på beltet kan syncroniseres med hastigheten på conveyorskjærer. Beltet kan kjøres i begge retninger. Bordet kan brukes mot leggemaskiner med materialvekt opp til 250 kg. Styreskinne for leggemaskin og operatørplattform er en intergrert del av bordet på begge sider.  Maximum lengde av et bord med en endeseksjon (motor-drive) er 12 meter. Bordet leveres med standard lengdeseksjoner på 122 og 61 cm.

Bordet leveres i følgende bredder:

  • 180 cm. for stoffbredde 160 cm.
  • 200 cm. for stoffbredde 180 cm.
  • 220 cm. for stoffbredde 200 cm.
  • 240 cm. for stoffbredde 220 cm.
  • 260 cm. for stoffbredde 240 cm.

Motor    leggebord og kniv   

Tilleggsutstyr
  • Strømskinner
  • Papirrullsholder i enden av bordet
Mer informasjon om produktet: