PRODUKTER » CAD/CAM » Tilskjæring » Datastyrt » Hud » Taurus II

Taurus II

Automatisk hudskjære system som maksimalt utnytter huden og gir god inntjening

Formerking av feil på hud skjer på separat bord med ensfarget kritt og ulike symboler for å markere ulike feilsoner, dette gjør at man ikke trenger kalibrering av hudfarger. Taurus XM leveres med programvarer for manuell, semiautomatisk og automatisk nesting av deler. Kamera er montert over bordet for scanning av hudens omkrets, feil og dimensjoner. Med kameraet kan man også registrere avvik på hudens areal i forhold til leverandørens oppgitte størrelse til den virkelige størrelsen på huden. Med det nye kameraet er det redusert slitasje på deler, mindre vedlikehold og økt produksjonstid.

Kombinasjonen av en bedre og mer avansert nesting modul, og null buffer mellom deler, gir deg maksimal utnyttelse av den kostbare huden. Maskinen kan også brukes til å skjære metervare fra stoffrull. Rullekniv brukes til store deler og en pivex drakniv brukes til små deler og detaljer. 

CIM modulen (Computer Intergrated Manufacturing) inneholder en databank med alle de produksjonsdata som er relevant for hver hud, til hele hudpartier, ordrer, mønster, produksjonskvantiteter og tider. Data kan enkelt exporteres fra databanken og behandles i egne regneark eller standard rapport genereringssystemer. (SQL database)

  

 

 

 

Skjæreareal

2,74 x 3.20 meter

Bruksområde
  • Møbel
  • Bilinteriør
  • Flyinteriør
  • Båtinteriør
Tilleggsutstyr

SimulNest for å kjøre nesting strategi som forbedrer utnyttelen av huden ytterligere