PRODUKTER » CAD/CAM » Produktutvikling » Dataverktøy » MTM - målsømsprogram

MTM - målsømsprogram

Helautomatisk målsømsprogram, fra kundemål til ferdig skjærefil

 

Dette er programmet for deg som 
arbeider med målsøm og kunde 
ordrer. 
I AccuMark og PDS kodes mønster-delene.
MTM tar ordrer direkte eller fra ordresystem/internett og behandler disse ut fra definerte målskjema og regler.
Programmet kan kobles direkte opp mot en skjæremaskin eller en 
plotter så mønsteret  kommer direkte
ut, helt automatisk. Kontrollpunkt kan defineres.

Dette er programmet for deg som arbeider med målsøm og kunde ordrer. 

I AccuMark og PDS kodes mønster-delene.

MTM tar ordrer direkte eller fra ordresystem/internett og behandler disse ut fra definerte målskjema og regler.

Programmet kan kobles direkte opp mot en skjæremaskin eller en plotter så mønsteret  kommer direkte ut, helt automatisk. Kontrollpunkt kan defineres.

AccuMark MTM
  • Behandler kundemål direkte eller fra ordresystem eller internett
  • Kropsmål og plaggmål hånteres og regner ut endringer som må gjøres på et mønster så det passer.
  • Kontrollpunkt og avvik kan defineres der det ønskes
  • Sender ordren direkte videre til skjæring med best mulig stoffutnytting
Bruksområde
  • Konfeksjon
Mer informasjon om produktet: